Profil spoločnosti

História spoločnosti UNIKUM – BET, spol.s r.o. sa začala písať v roku 1992 v Bojniciach a v prvých rokoch sa  venovala hlavne bežnej obchodnej činnosti. V roku 2005 sa pripojila ku skupine spoločností Castor & Pollux Group a začala zameriavať svoje podnikateľské aktivity na podporu a rozvoj cestovného ruchu v oblasti Hornej Nitry. V spolupráci so spoločnosťou Castor & Pollux, s.r.o. participovala na príprave projektu náučno-zábavného parku v Bojniciach, pričom získala množstvo skúseností a kontaktov na investičné skupiny a fondy doma i v zahraničí.

V rámci profilácie jednotlivých spoločností skupiny sa UNIKUM – BET, spol. s r.o. začala od roku 2016 zameriavať na prípravu obchodných príležitostí pre seba a svojich klientov v oblasti medzinárodného obchodu s vybranými komoditami, najmä so zemným plynom.

Spoločnosť je držiteľom oprávnenia na podnikanie v plynárenstve (certifikát URSO).